הקלפים

97.00

זוהי חפישה מיוחדת של קלפי מסרים עם ציורי מנדלות שאני צייתי ומסרים שהתקבלו אחרי זה.
בעמצאות הציור והמשפט אפשרי להגיע לעומק רחב של נושא מסויים שבעמצאותו ניתן לראות את זה ממקום אחר.

קטגוריה: